Správci infrastruktury a ostatní subjekty

Celkem záznamů: 11
Název E-mail kontaktní osoby
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zuzana.nakladalova@cetin.cz
ČEZ Distribuce, a.s. jiri.novak05@cezdistribuce.cz
Gasnet Služby, s.r.o. libuse.bazantova@innogy.com
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
CHEVAK Cheb, a. s. puffer@chevak.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz
Povodí Ohře, státní podnik cidlinsky@poh.cz
VARS Jan.Rada@vars.cz
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. info@vodakva.cz
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. voss@voss.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. tomas.fojtik@vuv.cz


Obce

Celkem záznamů: 41
Název:
Název E-mail kontaktní osoby Vyhláška TMO Datum účinnosti
Město Bochov podatelna@mesto-bochov.cz Ano
Město Horní Slavkov epodatelna@muhslavkov.cz Ano
Město Chodov sandera@mestochodov.cz Ano
Město Jáchymov vacata@mestojachymov.cz Ano
Město Kraslice harapatova@meu.kraslice.cz Ano
Město Krásné Údolí starosta@krasneudoli.cz Ano
Město Krásno mesto-krasno@mesto-krasno.cz Ano
Město Lázně Kynžvart tajemnik@laznekynzvart.cz Ano
Město Loket mesto@loket.cz Ano
Město Luby starosta@mestoluby.cz Ano
Město Nejdek p.satynek@nejdek.cz Ano
Město Nová Role mesto@novarole.cz Ano
Město Nové Sedlo prostredi@mestonovesedlo.cz Ano
Město Oloví olovi@olovi.cz Ano
Město Ostrov podatelna@ostrov.cz Ano
Město Rotava Ano
Město Skalná starosta@skalna.cz Ano
Město Sokolov jana.dolezalova@mu-sokolov.cz Ano
Město Teplá uzemni.plan@tepla.cz Ano
Městys Svatava urad@mestyssvatava.cz Ano