Kontakty

Oddělení aplikační a uživatelské podpory
Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Jiří Heliks vedoucí oddělení 354 222 365 jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz
Oddělení DTM a GIS
Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Tomáš Nováček vedoucí oddělení 354 222 536 tomas.novacek@kr-karlovarsky.cz