Doplňování dat ÚMPS v ORP Sokolov a Kraslice

V rámci projektu Karlovarského kraje „Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP Sokolov, Kraslice“ probíhá od 05/2018 doplňování nových dat ÚMPS do datového skladu DTM. Nově doplněná data budou k dispozici geodetům, partnerům, projektantům a dalším uživatelům DTM. Data jsou do datového skladu postupně doplňována v následujících obcích:

 

Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová.