Geoportal DMVS - Modul zakázka pro geodety bude ukončen dne 30.6.2024

Od 1.7.2024 budou geodeti předávat data přes IS DMVS do DTM Karlovarského kraje v jednotném výměnném formátu JVF DTM. Již nebude možné data předávat ve formátu DGN přes Geoportal DMVS. Přístup na Modul Zakázka bude k 30.6.2024 ukončen.

Metodiky, postupy pro geodety na Informace pro geodety a stavebníky | KV Kraj (kr-karlovarsky.cz) .