Zaměření domovních přípojek - inženýrských sítí(vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, apod.) a odevzdávání nejen výkresu inženýrských sítí, ale i seznamu souřadnic podrobných bodů XYZ.

Při geodetickém zaměření domovních přípojek inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, apod.) geodet odevzdává spolu se zaměřením situace i výkres sítí IS.DGN. Tímto žádáme geodety o odevzdání i seznamu souřadnic všech podrobných bodů na těchto sítích, včetně nadmořských výšek. Do technické zprávy uveďte, zda se jedná o měření po záhozu nebo před záhozem. Všechny domovní přípojky se následně nahrají do Digitální technické mapy.