ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ukazka_vars/poruchy)

100m sekce (0)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Ztráta asfaltového tmelu (1)
Hloubková koroze (2)
< 1m < 1m
1 - 2m 1 - 2m
> 2m > 2m
Výtluky v obrusné vrstvě a krytu (3)
< 0,5m < 0,5m
Místní/podélný hrbol (4)
Plošná deformace (5)
< 0,5m < 0,5m
0,5 - 1m 0,5 - 1m
> 1m > 1m
Trhlina široká příčná (6)
Trhlina široká podélná (7)
Rozvětvené/síťové trhliny (8)
< 1,5m < 1,5m
> 1,5m > 1,5m
Trhlina úzká podélná (9)
Vysprávky (10)
Ztráta makrotextury (11)
Opotřebení EKZ, EMK (12)
Trhlina úzká příčná (13)
Mozaikové trhliny (14)
< 1,5m < 1,5m
> 1,5m > 1,5m
Místní/podélný pokles (15)
< 0,5m < 0,5m
0,5 - 1m 0,5 - 1m
> 1m > 1m