ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Image/ORTOFOTO (ImageServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Digitální zdánlivě bezešvé ortofoto České republiky v barevné škále 8 bitů. Pixel rastrového obrazu Ortofota ČR zobrazuje přibližně 0,25 m území ve střední rovině terénu. Polohová přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu je 0,25 m, ve členitých terénech dosahuje hodnoty 0,5 m. Ortofoto ČR je distribuováno v grafických rastrových formátech JPG po výdejních jednotkách o velikosti zobrazující 2,5 x 2 km terénu v kladu SM 5.

Name: Image/ORTOFOTO

Description: Digitální zdánlivě bezešvé ortofoto České republiky v barevné škále 8 bitů. Pixel rastrového obrazu Ortofota ČR zobrazuje přibližně 0,25 m území ve střední rovině terénu. Polohová přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu je 0,25 m, ve členitých terénech dosahuje hodnoty 0,5 m. Ortofoto ČR je distribuováno v grafických rastrových formátech JPG po výdejních jednotkách o velikosti zobrazující 2,5 x 2 km terénu v kladu SM 5.

Single Fused Map Cache: false

Extent: Initial Extent: Full Extent: Pixel Size X: 0.25

Pixel Size Y: 0.25

Band Count: 3

Pixel Type: U8

RasterFunction Infos: N/A

Mensuration Capabilities: None

Has Histograms: true

Has Colormap: false

Has Multi Dimensions : false

Rendering Rule:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Copyright Text: Ortofoto Karlovarského kraje

Service Data Type: esriImageServiceDataTypeRGB

Min Values: 2, 20, 23

Max Values: 255, 255, 255

Mean Values: 89.30734710058745, 97.93163657332325, 92.85867012650016

Standard Deviation Values: 53.42333074539679, 48.3010602087328, 46.496763805947225

Object ID Field: OBJECTID

Fields: Default Mosaic Method: Northwest

Allowed Mosaic Methods: NorthWest,Center,LockRaster,ByAttribute,Nadir,Viewpoint,Seamline,None

SortField:

SortValue: null

Mosaic Operator: First

Default Compression Quality: 75

Default Resampling Method: Bilinear

Max Record Count: 1000

Max Image Height: 4100

Max Image Width: 15000

Max Download Image Count: 20

Max Mosaic Image Count: 20

Allow Raster Function: true

Allow Compute TiePoints: false

Supports Statistics: true

Supports Advanced Queries: true

Use StandardizedQueries: true

Raster Type Infos: Has Raster Attribute Table: false

Edit Fields Info: null

Ownership Based AccessControl For Rasters: null

Child Resources:   Info   Histograms   Key Properties   Legend   MultiDimensionalInfo   rasterFunctionInfos

Supported Operations:   Export Image   Query   Identify   Compute Histograms   Get Samples   Compute Class Statistics