ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CrossData/CROSSDATA_CZ_KK_2_Pamatky__Denkmalschutz)

KK městská památková rezervace A5_1a (1)
[cz] městská památková rezervace [cz] městská památková rezervace
KK vesnická památková rezervace A5_2a (2)
[cz] vesnická památková rezervace [cz] vesnická památková rezervace
KK archeologická památková rezervace A5_3a (3)
[cz] archeologická památková rezervace [cz] archeologická památková rezervace
KK městská památková zóna A6_1a (4)
[cz] městská památková zóna [cz] městská památková zóna
KK vesnická památková zóna A6_2a (5)
[cz] vesnická památková zóna [cz] vesnická památková zóna
KK nemovitá národní kulturní památka A9_1 (6)
[cz] nemovitá národní kulturní památka [cz] nemovitá národní kulturní památka
KK území s archeologickými nálezy I. a II. A16_1a (7)
[cz] území s archeologickými nálezy I. a II. [cz] území s archeologickými nálezy I. a II.
KK městská památková rezervace A5_1c (8)
[cz] městská památková rezervace [cz] městská památková rezervace
KK vesnická památková rezervace A5_2c (9)
[cz] vesnická památková rezervace [cz] vesnická památková rezervace
KK archeologická památková rezervace A5_3c (10)
[cz] archeologická památková rezervace [cz] archeologická památková rezervace
KK městská památková zóna A6_1c (11)
[cz] městská památková zóna [cz] městská památková zóna
KK vesnická památková zóna A6_2c (12)
[cz] vesnická památková zóna [cz] vesnická památková zóna
KK krajinná památková zóna A7_1 (13)
[cz] krajinná památková zóna [cz] krajinná památková zóna
KK region lidové architektury A12_1 (14)
[cz] region lidové architektury [cz] region lidové architektury
KK území s archeologickými nálezy I. a II. A16_1c (15)
[cz] území s archeologickými nálezy I. a II. [cz] území s archeologickými nálezy I. a II.
KK städtisches Denkmalschutzgebiet A5_1a (17)
[cz] städtisches Denkmalschutzgebiet [cz] städtisches Denkmalschutzgebiet
KK ländliches Denkmalschutzgebiet A5_2a (18)
[cz] ländliches Denkmalschutzgebiet [cz] ländliches Denkmalschutzgebiet
KK archäologisches Denkmalschutzgebiet A5_3a (19)
[cz] archäologisches Denkmalschutzgebiet [cz] archäologisches Denkmalschutzgebiet
KK städtische Denkmalschutzzone A6_1a (20)
[cz] städtische Denkmalschutzzone [cz] städtische Denkmalschutzzone
KK ländliche Denkmalschutzzone A6_2a (21)
[cz] ländliche Denkmalschutzzone [cz] ländliche Denkmalschutzzone
KK unbewegliches nationales Kulturdenkmal A9_1 (22)
[cz] unbewegliches nationales Kulturdenkmal [cz] unbewegliches nationales Kulturdenkmal
KK Gebiet mit archäologischem Fund I. und II. A16_1a (23)
[cz] Gebiet mit archäologischem Fund I. und II. [cz] Gebiet mit archäologischem Fund I. und II.
KK städtisches Denkmalschutzgebiet A5_1c (24)
[cz] städtisches Denkmalschutzgebiet [cz] städtisches Denkmalschutzgebiet
KK ländliches Denkmalschutzgebiet A5_2c (25)
[cz] ländliches Denkmalschutzgebiet [cz] ländliches Denkmalschutzgebiet
KK archäologisches Denkmalschutzgebiet A5_3c (26)
[cz] archäologisches Denkmalschutzgebiet [cz] archäologisches Denkmalschutzgebiet
KK städtische Denkmalschutzzone A6_1c (27)
[cz] städtische Denkmalschutzzone [cz] städtische Denkmalschutzzone
KK ländliche Denkmalschutzzone A6_2c (28)
[cz] ländliche Denkmalschutzzone [cz] ländliche Denkmalschutzzone
KK Landschaftsdenkmalschutzgebiet A7_1 (29)
[cz] Landschaftsdenkmalschutzgebiet [cz] Landschaftsdenkmalschutzgebiet
KK Region der Volksarchitektur A12_1 (30)
[cz] Region der Volksarchitektur [cz] Region der Volksarchitektur
KK Gebiet mit archäologischem Fund I. und II. A16_1c (31)
[cz] Gebiet mit archäologischem Fund I. und II. [cz] Gebiet mit archäologischem Fund I. und II.