ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (CrossData/CROSSDATA_CZ_KK_10_Vodovod_a_kanalizace__Wasserleitungen_und_Kanalisation)

KK úpravna vody A67_1 [~] U_30_2 (1)
[~] úpravna vody
KK čistírna odpadních vod A69_1 [=] U_31_1 (2)
[=] čistírna odpadních vod
KK vodovodní řad A68_1 (3)
[cz] vodovodní řad
KK kanalizační stoka A70_1 (4)
[cz] kanalizační stoka
KK vodárenská nádrž A48_2 [=] U_30_5 (5)
[=] vodárenská nádrž
KK Wasseraufbereitung A67_1 [~] U_30_2 (7)
[~] Wasseraufbereitung
KK Gruppenkläranlage A69_1 [=] U_31_1 (8)
[=] Gruppenkläranlage
KK Wasserleitung Trinkwasser A68_1 (9)
[cz] Wasserleitung Trinkwasser
KK Abwasserleitung A70_1 (10)
[cz] Abwasserleitung
KK Trinkwassertalsperre A48_2 [=] U_30_5 (11)
[=] Trinkwassertalsperre