Zpracování osobních údajů

Na základě Vaší registrace Vám oznamujeme, že budeme zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje. Jejich poskytnutím nám vyjadřujete souhlas s jejich používáním a to pouze pro účely registrace a zasílání případných novinek v rámci geoportálu DMVS (DTM). Dané údaje budeme používat do doby Vašeho odhlášení z odběru.

  • Jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • název organizace

Poučení: Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou instituci o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V případě dotazů či žádostí o informace využijte informace uvedené na našem webu nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@kr-karlovarsky.cz.

Správce osobních údajů: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ 70891168