Nástroj pro online kontrolu aktualizačních dat

V rámci upgrade informačního systému Modulu ZAKÁZKA DTM Karlovarského kraje byl spuštěn nový nástroj pro online kontrolu aktualizačních dat. Nástroj je určený pro uživatele v roli Geodet a je dostupný v sekci Kontrola výkresů. Prostřednictvím nástroje lze kontrolovat aktualizační výkresy vyhotovené způsobem zpracování nového aktualizačního výkresu i zapracováním změn přímo do referenčního výkresu. Nástroj umožňuje vícenásobné využití - spuštění více kontrol za sebou bez nutnosti čekání na dokončení předešlého kontrolního procesu. Při kontrole trvající déle než 5 minut bude po jejím dokončení uživateli zasláno upozornění na kontaktní emailovou adresu. Popis struktury vstupních a výstupních souborů je k dispozici u kontrolního nástroje.