Obec VINTÍŘOV - vyhláška o vedení technické mapy obce

Dne 17.3.2017 podepsala obec Vintířov s Karlovarským krajem smlouvu o spolupráci při tvorbě a aktualizaci Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje. Na svém správním území také vydala Vyhlášku o vedení technické mapy obce.