Nová vrstva v mapovém klientovi

Do mapového klienta Modulu ZAKÁZKA byla přidána vrstva Bodových polí poskytovaná ČÚZK.