Kontrola ověření výsledků zeměměřických činností v rozsahu písm. c)

Na základě jednání Karlovarského kraje se zástupci Komory geodetů a kartografů budou prováděny kontroly technických zpráv v odevzdávaném balíčku aktualizačních dat. Technická zpráva musí obsahovat razítko úředně oprávněného zeměměřického inženýra, který geodetické zpracování ověřil, s oprávněním v rozsahu písm. c), dle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví.