Nová směrnice pro tvorbu polohopisu DSPS

Do 31. 8. 2013 je možné výkresy polohopisu DSPS zpracovávané pro společnost RWE odevzdávat podle směrnice společnosti (platí pouze pro dříve rozpracované akce) nebo podle směrnice DTM DMVS KK. Od 1. 9. 2013 bude možné odevzdávat výkresy polohopisu DSPS pouze podle směrnice DTM DMVS KK pomocí Modulu ZAKAZKA.