ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Image/ZM50 (ImageServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 50 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 100 000 rozděleného na 4 díly. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, názvů a identifikačních čísel katastrálních území (územně technických jednotek), rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny jak na území České republiky, tak na příhraničních územích okolních států. ZM 50 je mezi základními mapami středních měřítek nejvíce využívána pro tvorbu tematických státních mapových děl.

Name: Image/ZM50

Description: Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 50 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 100 000 rozděleného na 4 díly. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, názvů a identifikačních čísel katastrálních území (územně technických jednotek), rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny jak na území České republiky, tak na příhraničních územích okolních států. ZM 50 je mezi základními mapami středních měřítek nejvíce využívána pro tvorbu tematických státních mapových děl.

Single Fused Map Cache: false

Extent: Initial Extent: Full Extent: Pixel Size X: 1.5874999999999997

Pixel Size Y: 1.587499999999998

Band Count: 3

Pixel Type: U8

RasterFunction Infos: N/A

Mensuration Capabilities: None

Has Histograms: true

Has Colormap: false

Has Multi Dimensions : false

Rendering Rule:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Copyright Text: Ortofoto České republiky

Service Data Type: esriImageServiceDataTypeRGB

Min Values: 0, 0, 0

Max Values: 255, 255, 255

Mean Values: 224.33794749522264, 219.64860242218586, 188.4739643673092

Standard Deviation Values: 29.380193989911692, 31.24930532893364, 33.35446712296863

Object ID Field: OBJECTID

Fields: Default Mosaic Method: Northwest

Allowed Mosaic Methods: NorthWest,Center,LockRaster,ByAttribute,Nadir,Viewpoint,Seamline,None

SortField:

SortValue: null

Mosaic Operator: First

Default Compression Quality: 75

Default Resampling Method: Bilinear

Max Record Count: 1000

Max Image Height: 4100

Max Image Width: 15000

Max Download Image Count: 20

Max Mosaic Image Count: 20

Allow Raster Function: true

Allow Compute TiePoints: false

Supports Statistics: true

Supports Advanced Queries: true

Use StandardizedQueries: true

Raster Type Infos: Has Raster Attribute Table: false

Edit Fields Info: null

Ownership Based AccessControl For Rasters: null

Child Resources:   Info   Histograms   Key Properties   Legend   MultiDimensionalInfo   rasterFunctionInfos

Supported Operations:   Export Image   Query   Identify   Compute Histograms   Get Samples   Compute Class Statistics